2019

t a c e   z   u c h w y t a m i

t a c e   z   o t w o r e m

toTaca wzornik materiałow
toTaca, taca z otworem, w kolorze żółtym

W Y M I A R Y :

⌀  =  3 8  c m

 

K O L O R :

w y b ó r   w e d ł u g   w z o r n i k a

 

C E N A :

t a c a   z   o t w o r e m  -  9 5  z ł

t a c a   z   u c h w y t a m i   -   1 1 5  z ł

 

t o T a c a

2form pracownia projektowa wnetrz i mebli, projektowanie wnętrz, Poznań