2019

W Y M I A R Y :

8 0 x 2 0 0 x 7 5  c m

 

K O L O R :

d r e w n o   n a t u r a l n e

k o l o r   s z a r y

/ c z a r n y  m e t a l

 

C E N A :

2 6 0 0 z ł

 

g r e y 2 0 0

2form pracownia projektowa wnetrz i mebli, projektowanie wnętrz, Poznań