2019

W Y M I A R Y :

1 2 0 x 6 0 x 4 0  c m

 

K O L O R :

g r a f i t / c z a r n y

 

C E N A :

1 5 2 0 z ł

 

e l i p s a 1 2 0

2form pracownia projektowa wnetrz i mebli, projektowanie wnętrz, Poznań